overtype mode

overtype mode
keitimo veiksena statusas T sritis informatika apibrėžtis Teksto taisymo veiksena, kai žymeklio rodomas rašmuo (esantis dešiniau nuo jo) pakeičiamas surinktu ženklu. Keitimo ir įterpimo veiksenos dažniausiai perjungiamos ↑įterpimo klavišu. Tačiau šiam tikslui gali būti panaudoti ir kiti klavišai arba jų kombinacijos. Kuri veiksena įjungta, galima spręsti iš žymeklio pavidalo. Daugelyje grafinės sąsajos rašyklių esant keitimo veiksenai, žymeklis uždengia arba invertuoja rašmenį, vietoj kurio į tekstą bus įrašomas renkamas rašmuo. Tuo parodoma, kad ir renkamas rašmuo pakeis esamą rašmenį. Iliustraciją žr. priede. Kai kalbama apie žymeklį, sakoma, kad jis yra keitimo būsenoje. priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. overtype mode; overwrite mode ryšiai: antonimasįterpimo veiksena dar žiūrėkįterpimo klavišas

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • overtype mode — text editing mode in which typing new characters erases the old characters that were in their place …   English contemporary dictionary

  • overtype mode — noun A state that, if activated on a computer (usually by pressing Insert), causes any newly typed character to overwrite any character that is present on the current location of the cursor …   Wiktionary

  • insert mode — in·sert mode || ɪn sÉœrt‚məʊd / sɜːt (Computers) editing mode in which typing causes existing characters to be pushed along the line (rather than being overwritten and erased as in overtype mode) …   English contemporary dictionary

  • overwrite mode — keitimo veiksena statusas T sritis informatika apibrėžtis Teksto taisymo veiksena, kai žymeklio rodomas rašmuo (esantis dešiniau nuo jo) pakeičiamas surinktu ženklu. Keitimo ir įterpimo veiksenos dažniausiai perjungiamos ↑įterpimo klavišu. Tačiau …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • Insert key — Overtype redirects here. For the steam powered vehicle, see Steam wagon. The insert key among other keys The Insert key (often abbreviated INS) is a key commonly found on computer keyboards. It is primarily used to switch between the two text… …   Wikipedia

  • Cursor (computers) — A blinking text cursor, stopped in the middle of typing the word Wikipedia. In computing, a cursor is an indicator used to show the position on a computer monitor or other display device that will respond to input from a text input or pointing… …   Wikipedia

  • Keyboard (computing) — In computing, a keyboard is an input device partially modelled after the typewriter keyboard which uses an arrangement of buttons, or keys which act as electronic switches. A keyboard typically has characters engraved or printed on the keys, and… …   Wikipedia

  • Toggle — Tog gle, v. t. (Computer programming) To change the value of (a program variable) by activating a toggle switch; as, to toggle the view from character to graphic mode; to toggle the keyboard input from insert to overtype mode. [PJC] {Toggle iron} …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Toggle iron — Toggle Tog gle, v. t. (Computer programming) To change the value of (a program variable) by activating a toggle switch; as, to toggle the view from character to graphic mode; to toggle the keyboard input from insert to overtype mode. [PJC]… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Toggle joint — Toggle Tog gle, v. t. (Computer programming) To change the value of (a program variable) by activating a toggle switch; as, to toggle the view from character to graphic mode; to toggle the keyboard input from insert to overtype mode. [PJC]… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”